EMRE SULTAN KÖYÜ'NÜN YAKILMASI
       Verilen bilgilere göre hadise Hicri:1196 Miladi:1781 yılında vuku bulmuştur.

       Afyon'da mutasarrıflık yapan Beki Paşa adında zalim bir adam memleket mutegallibeleriyle birleşerek masum vatandaşlara hayli zulüm yapmıştır. Döğdürmüş, öldürmüş, bu arada Emre Sultan köyü'nden önce on bir kişiyi Kızıl başlık, gizli  ayin ve şekavetle suçlandırarak öldürüp başlarını İstanbul'a yollamış, bu faciaya dayanamayıp karşı geldiği sanılan halkı çoluk çocuğu ile Emre Sultan Tekkesine kapayarak yaktırmış, mallarını gaspetmiştir.

       Bekir Paşanın zalimliğini özellikle belirtmekte ve bu yüzden Tekirdağı'na sürülmüş olduğunu belirtmektedir.

       Eski Emre Sultan Köyü'nün bulunduğu yere "Gelin Yudan" adı verilen bataklığın yanından geçerek gidilmektedir. Şimdi baraj olan bu eski bataklığın adı halk arasında yaşayan -adına uygun- bir hikayesi de vardır.

         Araştırmacı yazar ve kasabamız eski Belediye Başkanlarından Rahmetli Mehmet Saffet Devrim'in son eserinin orjinal halinden alınmıştır.Bu bilgileri bizlerle paylaşan Mehmet Akif HALAT'a teşekkür ederiz.

         Mehmet Saffet Devrim'i rahmetle anıyoruz.
Tarih: 18.01.2012

Döğer Haber
http://www.dogerhaber.com/