İHSANİYE BELEDİYESİNDEN İHALE İLANI


Eski belediye binası ve akaryakıt istasyonu imar planlı arazinin satışı yapılacak.

İhsaniye Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan eski belediye binası 500,000,00TL muammen bedel ile satışa çıktı. İhsaniye Belediyesi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

ESKİ BELEDİYE BİNASI İLAN METNİ

Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında zeminkat ticarethane olmak üzere bitişik nizam beş katlı yapılaşma olan Şahinler(Hürriyet)  Mahallesi 41 Ada 2 Parsel Numaralı taşınmazda bulunan 2 katlı kargir bina  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma ) usulü ile 01.11.2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.30 da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Başkanı makam odasında ihale ile satılacaktır. İlgilenen vatandaşlarımızın 01.11.2018 tarihi saat 14.00’a kadar Belediyemize başvurmaları ilan olunur.

YAKIT İSTASYONU YERİ İLAN METNİ

Mülkiyeti Belediyemize ait uygulama imar planında akaryakıt satış istasyonu, LPG İkmal İstasyonu olan Akören Mahallesi 2947 Parsel Numaralı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma ) usulü ile 08.11.2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.30 da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Başkanı makam odasında ihale ile satılacaktır. İlgilenen vatandaşlarımızın 08.11.2018 tarihi saat 14.00’a kadar Belediyemize başvurmaları ilan olunur, denildi.


Tarih: 16.10.2018

Döğer Haber
http://www.dogerhaber.com/